روش های ارسال
- زمان تحویل کالا با توجه به فاصله مقصد 2 تا 3 روز کاری خواهد بود.
- در صورتی که ارزش کالا های خریداری شده توسط شما بیش از 1،500،000 ریال باشد هزینه ارسال برای شما رایگان و در صورتی که ارزش کالای خریداری شده کمتر از 1،500،000 ریال باشد هزینه ارسال آن برابر با 185،000 ریال می شود.
- هزینه ای ارسال محصولات برای شهر مشهد رایگان می باشد.